Verbinding onderwijs, ondernemers en overheid

Binnen Smart Water werken de drie O’s (ondernemers, overheid en onderwijs) samen om zoveel mogelijk projecten te faciliteren teneinde het aantal banen op G-O te laten toenemen. Een voorwaarde voor een succesvolle uitkomst van deze projecten is een gedeelde visie van genoemde partijen op basis waarvan een uitvoeringsplan kan worden vorm gegeven. Volwaardige samenwerking ontstaat door samen met de drie O’s naar de stip op de horizon toe te werken.

Vertaald naar de beroepscampus betekent dit vanuit het ondernemersperspectief dat een volwaardige deelname bij de ontwikkeling van de campus noodzakelijk is om succes in de toekomst te kunnen borgen. Ondernemers hebben wensen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, maar realiseren zich dat de primaire verantwoordelijkheid van de leerroutes bij het onderwijs ligt en blijft. Dat laat onverlet dat in de situatie die ontstaat bij het ontwikkelen van de campus ondernemers samen met onderwijzers leerlingen kunnen onderwijzen in de nieuwste marktontwikkelingen. Zo blijven de leerkrachten enthousiast en betrokken bij hun vak, zijn ondernemers direct betrokken bij de overdracht van hun (markt)kennis aan de leerlingen en raken leerlingen geïnspireerd om voor een carrière op het eiland te kiezen.

Daarnaast is de campus voor samenwerkende ondernemers een mogelijke kans om zich te profileren in het gebouw zelf. Daartoe moet er in de basis van de visie overeenstemming zijn tussen de partijen dat bijvoorbeeld een beursvloer waar bedrijven zich kunnen laten zien aan hun klanten, maar ook de leerlingen van de campus, toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs dat op de campus gegeven wordt.

Vanuit alle kruisbestuivingen die er door het huisvesten van genoemde partijen in een dergelijk gebouw kunnen plaatsvinden, is het voor de hand liggend om ruimte voor innovatieve start-ups te realiseren binnen het concept van het onderwijsprogramma en het fysieke gebouw.

Samenvattend zullen de drie O’s in samenwerking op basis van een visie en ambitie een plan moeten ontwikkelen waarbij  het onderwijs kan inspelen op de huidige en toekomstige (regionale) vraag naar beroepsopleidingen, ze inspelen op het toekomstig tekort van arbeidskrachten en bovenal de innovaties op    G-O op het gebied van ICT, zorg, leven, energie en voedsel gerealiseerd kunnen worden. De campus lijkt de drager te kunnen zijn voor het bijeen brengen van de wensen en ambities van de betrokken partijen.

Goed onderwijs, betrokken docenten, betrokken ondernemers, uitwisselingen tussen bedrijven en scholen, zichtbare aanwezigheid van bedrijven in het schoolgebouw en multifunctioneel gebruik van het campusgebouw. Alles in het licht van de gezamenlijke wens om G-O mee te laten gaan in de vaart der volken om te werken, wonen, leven en recreëren.

Overzicht

partners


Tijdspad

Opleidingsniveau


vorige
Overzicht
volgende

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!