Over ons

Smart Water

In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland, Goeree-Overflakkee als gevolg van de afnemende bewonersgroei aangemerkt als anticipeer-regio. De ondernemers, verenigd in de FOGO, en ook de gemeente, hebben zich duidelijk tegen deze ontwikkeling uitgesproken. Door keuzes te maken en gezamenlijk gericht in de economie te investeren kan de krimp worden omgebogen tot groei. De visie van Smart Water geeft focus in de investeringen die moeten worden gedaan. Door het omvattende karakter van Smart Water kunnen er allerlei (bestaande en nieuw te ontwikkelen) projecten en activiteiten aan worden verbonden en worden opgepakt.

 

Op 2 juni 2016 was de officiële start van Smart Water waarbij de aanwezigen zich gecommitteerd hebben aan de Smart Water strategie. De vervolgstappen waren dat de FOGO met vertegenwoordigers van het onderwijs en overheden bij elkaar zijn gekomen en een structuur hebben ontwikkeld om het smart scenario verder uit te werken.

 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van een stuurgroep waarin vanuit de “3 O’s” (Onderwijs / Ondernemers / Overheden) er vertegenwoordigers zijn gekomen die gezamenlijk sturing gaan geven aan de verdere uitwerking.

Lees meer
Lees minder

Krimp ombuigen naar welvaart

Diverse monitoren geven aan dat er een risico is op bevolkingsdaling wat invloed heeft op de sociaal economische vitaliteit van het eiland.

Waarom de naam Smart Water?

De verschuiving van inwoners van de kleine naar de grote kernen leidt tot afnemende draagkracht en druk op voorzieningen – en daarmee tevens druk op de sociaal-maatschappelijke structuren. Door een grotere afstand tot voorzienin-gen worden goede verbindingen op en van het eiland nog belangrijker. Ook de digitale verbindingen moeten verbeterd worden. Daarnaast hebben veel toeristische voorzieningen een moderniseringsslag nodig. Investeren in de economie kan deze trend keren.

 

Het samenkomen van verschillende wateren op en rondom Goeree-Overflakkee is uniek in Nederland. Er zijn verschillende sectoren die met hun verdien- model direct gerelateerd zijn aan het water. Zo zijn maritiem en visserij, recreatie en toerisme en duurzame landbouw – allen verbonden met water – sterke economische sectoren op het eiland. Door de lokale ‘hulpbronnen’ van Goeree-Overflakkee te verbinden met de bestaande (economische) samenwerkings-structuren en competenties ontstaat een unieke economische waarde propositie, die Goeree-Overflakkee onderscheidt van andere regio’s en die niet te kopiëren is door anderen.

We lopen risico op bevolkingsdaling. Dit kan leiden tot:
• minder faciliteiten en voorzieningen
• meer leegstand

En heeft zo een negatief effect op de leefbaarheid.

 

Investeren in de economie buigt krimp om tot groei. Dit is te zien, sinds de start van Smart Water, zijn we voor het derde jaar op rij gegroeid.

 

Smart Water wil investeringen koppelen aan:
• onze unieke geografische positie; samenkomen van wateren
• slimme bedrijven als “motor” voor de economische ontwikkeling

Lees meer
Lees minder

Meer weten? Download onze brochure en lees meer informatie over het project Smart-Water, de samenwerking tussen de drie O’s en meer!

Download brochure

* Brochure editie 2016

Innovatieve projecten

Door een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden stimuleren wij innovatieve projecten om groei te behalen. Verschillende sectoren zijn direct gerelateerd aan het water op en rondom Goeree-Overflakkee.
De projecten die wij stimuleren zijn onder te verdelen in water & voedsel,
water & leven en water & energie.

Bekijk de projecten

Onze speerpunten

 • Eilanditeit (DNA van het eiland)
 • Innovatie
 • Maatschappelijke balans
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteit
 • Verbindingen

De drie O's

De kracht van Smart Water zit in de samenwerking tussen de drie O’s: Onderwijs, Ondernemers, Overheden. Om innovatieve projecten succesvol te realiseren zijn partners van belang.

Bekijk alle partners

Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs dat samenwerkt in de regio aan vakmanschap voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Ondernemers

Samenwerking van bedrijven met lokale partijen is de sleutel voor een gezond ondernemersklimaat.

Overheden

Samenwerken loont, door als ondernemers, onderwijs en overheden samen te werken geven we Goeree – Overflakkee een mooie toekomst!

Organisatie

Werkgroep

Diverse vertegenwoordigers vanuit de ondernemers, onderwijs en overheden vormen de werkgroep.

 • Ondernemers: Marlies Mulder, Onno van Tilburg
 • Onderwijs: Bartha Moerkerk, Adrie Krielaart
 • Overheid: Conrad van Nimwegen (GGO), Tone Verdoorn (PZH)

Stuurgroep

Vertegenwoordigers vanuit de drie O’s geven gezamenlijk sturing aan de besluitvorming van de strategie.

 • Ondernemers: Steef Visser
 • Onderwijs: Adam van Heest, Arie Cové
 • Overheid: Henk van Putten (GGO), Berend Potjer (PZH)

Samenwerken aan een slim Goeree-Overflakkee

De verschuiving van inwoners van de kleine naar de grote kernen leidt tot afnemende draagkracht en druk op voorzieningen – en daarmee tevens druk op de sociaal-maatschappelijke structuren. Door een grotere afstand tot voorzienin-gen worden goede verbindingen op en van het eiland nog belangrijker. Ook de digitale verbindingen moeten verbeterd worden. Ook de economische activiteit en dynamiek staan onder druk. Zo wordt in de toekomst de ruimtevraag voor bedrijventerreinen mogelijk lager en de woningmarkt lastiger.

We lopen risico op bevolkingsdaling. Dit kan leiden tot:
• minder faciliteiten en voorzieningen
• meer leegstand En heeft zo een negatief effect op de leefbaarheid.

 

Investeren in de economie buigt krimp om tot groei.

 

Smart Water wil investeringen koppelen aan:
• onze unieke geografische positie; samenkomen van wateren
• slimme bedrijven als “motor” voor de economische ontwikkeling

Lees meer
Lees minder
Partner worden

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!