Beroepscampus

De Beroepscampus in Middelharnis is aanbieder van kwalitatief hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs, staat midden in de samenleving van Goeree-Overflakkee en de omgeving en vervult een inspirerende en verbindende rol naar leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en haar maatschappelijke omgeving.

 

 

 

Door duurzame samenwerking van de VO-scholen, het mbo, de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties borgt de Beroepscampus zo een volledig beroepsgericht aanbod met doorlopende leerlijnen naar het mbo en het werkveld in de regio. Met eigentijds onderwijs en door het centraal stellen van de ontwikkeling van de leerling, biedt de Beroepscampus maximale ontplooiingskansen en wordt voldaan aan de vraag vanuit het werkveld naar goed opgeleide vakmensen in de regio.

 

Door de samenwerking van verschillende onderwijsinstellingen (RGO, CSGPM) kan er op de beroepscampus een volledig vmbo- aanbod worden gerealiseerd. Gezien de omvang en het leerlingaantal is dit een landelijk uniek aanbod.

Het huidige MBO aanbod door Albeda, Lentiz, TechniekCollege Rotterdam en Bouwmensen Zuidwest zal in de beroepscampus worden gecontinueerd.

Daarnaast zullen, op basis van behoefte uit het werkveld, de volgende nieuwe opleidingen worden aangeboden door:

 • Albeda           medewerker maatschappelijke zorg/ verzorgende IG (3) en                         commercie (4)
 • TCR              monteur (2) elektro, werktuigkunde, constructie
 • Lentiz            teelt (4)

 

De beroepscampus faciliteert structurele en blijvende samenwerking tussen de drie O’s, waardoor potentiele arbeidskrachten regionaal worden opgeleid vanuit vmbo naar mbo, maar ook via cursusonderwijs.

Voor het bedienen van de regionale arbeidsmarkt is focus en expertise in het aanbod op de beroepscampus van belang. Die focus ligt op:

 • Energie en techniek
 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en handel
 • Groen en agro 

De campus levert onderwijs dat leerlingen adequaat voorbereidt op vervolgonderwijs in het mbo en/of arbeidsmarkt. Daartoe organiseren ondernemers en onderwijs samen maatwerktrajecten vmbo/mbo door het bieden van opleidingsplaatsen, het aanbieden van projectopdrachten en het verzorgen van gastlessen.

Om dit te realiseren worden op grond van een ruimtelijk inspirerend en verbindend ontwerp de volgende fysieke omgevingen in ‘campus Noord’ gerealiseerd. Uitgangspunten:

De beroepscampus

 1. Is een voorziening om te leren, te oriënteren en te ontwikkelen in de gehele beroepskolom van vmbo, mbo, hbo en het werkveld voor na-en bijscholing.
 2. Is de regionale opleidingsplaats voor potentiële werknemers voor G-O en omgeving.
 3. Is de plaats voor bedrijven en instellingen om hun product, dienst of innovatie te presenteren d.m.v. interactieve beursvloer voor ondernemers, onderwijs en overheid.
 4. Is meer dan een onderwijsvoorziening voor leerlingen door het in gezamenlijkheid (3 O’s) realiseren van een Tech-lab, Skillslab (Zorg en Welzijn) en een Beursvloer.
 5. Wordt qua onderwijs en fysieke ruimten met ondernemers in gezamenlijkheid ontwikkeld en zo efficiënt mogelijk gebruikt

Planning

De bouw en ontwikkeling van de Beroepscampus vindt in twee fasen plaats. Allereerst zal op het terrein naast het RGO vmbo, voorheen de Groen, ‘Nieuwbouw Zuid’ gerealiseerd worden. Naar dit gedeelte van de campus verhuizen RGO vmbo (locatie Schoolstraat), de locaties Middelharnis/Oude-Tonge van het Albeda (MBO) en Techniekcollege Rotterdam (MBO). De bouw zal eind november 2019 starten, waarna de ingebruikname begin 2021 zal plaatsvinden.

Vervolgens gaat op de plaats van de huidige RGO vmbo (locatie Langeweg) ‘Nieuwbouw Noord’ plaatsvinden, wat uiteindelijk resulteert tot de Beroepscampus. In het gedeelte ‘Nieuwbouw Noord’ worden de beroepsgerichte profielen en PPO van CSG Prins Maurits en RGO Julianaweg en RGO vmbo Lange Weg,  Lentiz en MBO Bouwmensen Zuid-West aangeboden.

Planning

27 november ’19          feestelijke start bouw

November ’20              oplevering nieuwbouw Zuid

Januari ’21                   ingebruikname nieuwbouw Zuid

 

 

Overzicht


Tijdspad

Opleidingsniveau


vorige
Overzicht
volgende

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!